Stockholm 17:30
0,00% Idag
+17,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-18 09:23:34

Irisity AB: Förändrat aktieinnehav hos ledande befattningshavare i Irisity

Irisity AB (publ) kommenterar minskat aktieinnehav för Erik Landolsi.


Erik Landolsi, CTO i Irisity, har genom bolaget Pixelwise Holding AB minskat sitt aktieinnehav i Irisity med 130.000 aktier. Erik Landolsis totala innehav i bolaget uppgår nu till 566.895 aktier.

Denna avyttring följer den överenskommelse bolaget träffade med Landolsi i samband med förvärvet av Visionists AB i januari 2017, där 130.000 aktier avyttras halvårsvis och fördelas som del av köpeskillingen mellan dåvarande ägare i Visionists.

 

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, Irisity CEO

Phone: +46 771 41 11 00

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 769 01 34 51

E-mail: andreas.hoye@irisity.com
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF