Stockholm 17:30
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-13 08:40:55

PANION: SISTA HANDELSDAG BLIR OMKRING DEN 27/9STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Panions majoritetsägare Combigene har påkallat inlösenförfarande avseende resterande aktier och teckningsoptioner i Panion. Panion har beslutat att ansöka om avnotering från Spotlight och sista dag för handel väntas omkring den 27 september.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Panion har tidigare offentliggjort att dess majoritetsägare Combigene innehar mer än 90 procent av samtliga utestående aktier i Panion.