Stockholm 17:03
-0,86% Idag
+3,55% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-08 15:52:31

RECYCTEC: NÅDDE FÖRSÄLJNINGSMÅL 4 KVSTOCKHOLM (Direkt) Miljöteknikbolaget Recyctec, listat på Aktietorget, nådde sitt mål om en försäljning på cirka 2 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2017.

Recyctec "ser ljust på både kvartal ett och två då bolaget förväntar att Earthcare-försäljningen fortsätter att öka och detsamma gäller för våra Tjänster", heter det i ett pressmeddelande.

Recyctec har tidigare uppgett att likviditeten bedömts vara tillräcklig för att bedriva verksamheten intill utgången av januari månad 2018.

"Styrelsen arbetar aktivt och brett med olika möjligheter till finansiering, där en möjlighet är försäljning av den egna fastigheten i Jönköping, som också kommunicerats tidigare. Denna fastighetsförsäljning beräknas kunna slutföras under kvartal ett 2018", skriver bolaget.