Stockholm 10:08
-0,49% Idag
-3,40% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-27 08:09:39

SBB: DRIFTNETTO 233 MLN KR 1 KV (131)STOCKHOLM (Direkt) Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens (SBB:s) driftöverskott steg till 233 från 131 miljoner kronor i det första kvartalet, samtidigt som hyresintäkterna ökade till 390 från 236 miljoner.

Det framgår av delårsrapporten.

Resultat före skatt blev 151 miljoner kronor (846), där den största minskningen syns i posten "orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter": dessa minskade till 73 från 644 miljoner kronor.

Fastighetsportföljens värde ökade till 24 miljarder kronor under kvartalet, och det långsiktiga substansvärdet (epra nav) motsvarade 9:97 kronor per aktie i slutet av perioden (9:65).

"Under första kvartalet påbörjades renovering av 91 lägenheter (50 av dessa var färdiga under kvartalet). Totalt är nu förberett renovering av ytterligare 360 lägenheter i år", nämner vd Ilija Batljan i rapporten.