Stockholm 17:30
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-12 07:36:45

XVIVO: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 2,2 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Bioteknikföretaget Xvivo redovisar ett resultat efter skatt på 2,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (3,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:08 kronor (0:15).

Nettoomsättningen uppgick till 50,5 miljoner kronor (42,2).

Rörelseresultatet blev 1,9 miljoner kronor (4), och rörelsemarginalen blev 3,8 procent (9,5).

Rörelseresultatet justerat för aktier baserat bonusprogram för anställda utanför Sverige blev 5,9 miljoner kronor (6,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21 miljoner kronor (13).