Stockholm 17:30
-3,70% Idag
-2,83% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-14 09:19:39

MAXKOMPETENS: TILLVÄXT 55% 2 KV, EBITDA-MARGINAL 6,9% (R)(Rättar: kvartal i rubrik och text, ska stå andra kvartalet och inget annat)

STOCKHOLM (Direkt) Maxkompetens, som handlas på First North, hade en omsättningsökning på 55 procent under det andra kvartalet, augusti-oktober, i det brutna räkenskapsåret.

Omsättningen uppgick till 66,7 miljoner kronor (43,0) och ebitda ökade till 4,6 miljoner kronor (2,8), vilket motsvarar en ebitda-marginal om 6,9 procent (6,7 %).

Resultat efter skatt uppgick till 0,9 miljoner kronor (1,3) och belastades med goodwillavskrivningar om 2,3 miljoner kronor att jämföra mot 0,9 miljoner föregående år. Avskrivningarna är hänförliga till förvärv.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,5).