Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-20 14:07:49

GREATER THAN: RIKTAD EMISSION 25 MLN KR TILL SHB, MANGOLDSTOCKHOLM (Direkt) Greater Than har beslutat om en riktad kontantemission av 892.858 aktier till en teckningskurs om 28 kronor per aktie. Totalt omfattar emissionen 25 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Investerare i den riktade emissionen är Handelsbanken Fonder och Mangold Fondkommission.

För existerande aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om cirka 9,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.