Stockholm 17:30
-0,89% Idag
+6,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-14 11:00:00

Arc Aroma Pure AB: Penser Access: Arc Aroma Pure - En intensiv sommar för oliveCEPT

Arc Aroma redovisar ett rekordkvartal vad gäller intäkter från installerade maskiner som uppgick till 3,4 (0,3) mkr för bolagets fjärde kvartal i sitt brutna räkenskapsår, där tre maskiner har intäktsförts från leverans till Kreta. För helåret '18/19 uppgick försäljningen till 5,1 (0,8) mkr, vilket var drygt 2 mkr under vår prognos. Avvikelsen förklaras av en högre initial rabatt på sålda system än vår prognos, där samtliga system under det gångna räkenskapsåret har varit pilot-maskiner. Vi lägger dock inte allt för stor vikt vid det då bolaget jobbar aktivt med att skapa nyckelreferenser för att möjliggöra en god framtida försäljning. Med årets olivsäsong i Europa runt hörnet har ett intensivt försäljningsarbete påbörjats, där kunderna nu behöver beställa system under de närmsta månaderna för att hinna få leverans till säsongsstart.  Vi räknar därmed med ett stort intresse den närmsta tiden, som även blir en viktig period för bolaget att nå sin målsättning om positivt kassaflöde till H1'20. Målsättningen, kostnadsökningen och det ökade varulagret indikerar att pipen är god. Vi fortsätter därför se en hög potential i aktien, men till hög risk.  


Läs den fullständiga analysen: 

https://links.penser.se/f/a/aap_20190614.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 
Attached html: HTML