Stockholm 15:53
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-06-10 20:37:58

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 20:35

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen +0:29 USD 70:25 0,41% 44,91%
Brent, första terminen +0:26 USD 72:48 0,36% 40,14%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar -77 USD 9.894 -0,77% 27,61%
Zink -12 USD 3.001 -0,38% 9,17%
Aluminium +27 USD 2.478 1,08% 25,12%
Nickel +60 USD 18.200 0,33% 9,84%
Bly -8 USD 2.185 -0,34% 9,88%
Tenn -75 USD 31.195 -0,24% 53,29%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +7:89 USD 1895:09 0,42% -0,15%
Silver +0:19 USD 27:94 0,67% 6,07%

Dollarindex +0.06 90.14 0,07% 0,22%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.