Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-23 13:56:45

Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB


Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556026-3666 Christian Berner Tech Trade AB
InstrumentSE0006143129 Aktie
InnehavareKsenia Berner
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2018-02-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 703 268
 - direkt innehavda rösträtter1 703 268
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,1 %
 - direkt innehavda rösträtter5,7 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,7 % 1 703 268
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,7 % 1 703 268
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnTorbjörn Gustafsson
 - telefon0701866986
 - mejltorbjorn.gustafsson@christianberner.com
 
Kommentar
Aktier erhållna genom utdelning
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML