Stockholm 17:30
0,00% Idag
+16,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-03-31 07:08:22

MAHA ENERGY: FINANSIERINGSAVTAL 70 MLN USD MED BTG PACTUALSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Maha Energy har träffat en överenskommelse avseende en lånefinansiering om 60 miljoner dollar med, och beslutat om en riktad nyemission om 10 miljoner dollar till den ledande brasilianska investeringsbanken BTG Pactual.

Det framgår av ett pressmeddelande tidigt på onsdagen.

Maha meddelade i februari att det ingått preliminärt finansieringsavtal med en brasiliansk bank.

Finansieringen består av ett seniort säkerställt lån om 60 miljoner dollar med en löptid om fyra år och en riktad nyemission om 10 miljoner dollar genom vilken 7.470.491 nya aktier emitteras till en teckningskurs om 11:59 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om 10 procent av aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs under en period om de senaste 15 handelsdagarna.

Efter den riktade emissionen kommer BTG Pactual att äga motsvarande cirka 6,83 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Lånet om 60 miljoner dollar återbetalas i etapper under den fyraåriga löptiden med första återbetalningen 15 månader efter låneavtalets ikraftträdande. Lånet löper med en ränta som ökar stegvis från 12,75 till 13,5 procent från och med utbetalning.

Förutsatt att finansieringen slutförs kommer nettoutbetalningen användas till att refinansiera Mahas befintliga obligation om 300 miljoner kronor som förfaller till betalning den 29 maj 2021, finansiera investeringar i Mahas portfölj samt allmänna affärsändamål.

"Vi har fyrfaldigat vår olje- och naturgasproduktion sedan vi år 2017 utfärdade obligationen om 300 miljoner kronor och med detta kapitaltillskott har vi en tydlig plan för att återigen fyrfaldiga den. Vi är glada att välkomna BTG Pactual till kretsen av aktieägare i Maha", kommenterar Mahas vd Jonas Lindvall.

Slutförandet av finansieringen är villkorat av sedvanliga villkor. Om finansieringen inte skulle slutföras kan vissa avgifter komma att behöva erläggas.

Pareto Securities agerar som finansiell rådgivare, och Setterwalls (Stockholm), Cohen & Gresser (New York) och Catao, Tocantins, Pacheco (Brasilien) agerar som legala rådgivare till Maha i samband med finansieringen.