Stockholm 17:30
-3,70% Idag
-2,83% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-18 08:42:26

MOXITECH: OMSÄTTNING OCH RESULTAT MINSKADE 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) First North-listade Moxitech, som verkar inom kompetensförsörjning och HR-tech, hade en omsättning på 65,2 miljoner kronor (66,7) under det andra kvartalet, augusti-oktober, i det brutna räkenskapsåret 2018/19. Det motsvarar en minskning om procent.

Ebitda-resultatet uppgick till 1,3 miljoner kronor (4,6) vilket ger en ebitda-marginal om 2,0 procent (6,9%). Ebitda exklusive investeringen i Work and Passion uppgick till 3,5 miljoner kronor (4,6).

Resultat efter skatt uppgick till -1,8 miljoner kronor (0,9) och belastades av avskrivningar om 2,7 miljoner kronor (2,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 miljoner kronor (0,9).