Stockholm 17:30
0,00% Idag
+6,80% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-06 08:30:00

Bokslutskommuniké


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018


Logistikaffären växer med Canal Digital och EM Home

 • 3PL-uppdraget för Canal Digital planenligt uppstartat från december
 • Förvärvet av möbelkedjan EM Home breddar vår logistikaffär
 • Förbättrad marginal i Retailsegmentet

   

OKTOBER – DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 589,2 (587,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,2 (15,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,2 (11,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,96 (2,26) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 (-3,9) MSEK.

JANUARI – DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 869,5 (1 747,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 22,6 (31,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,9 (25,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,44 (4,89) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,7 (44,6) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 38,68 (39,06) SEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning uppgående till 3,25 (4,25) kronor per aktie

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

                     

FINANSIELL Q4Q4 Helår Helår
UTVECKLING (MSEK) 2018201720182017
     
Nettoomsättning589,2587,71 869,51 747,1
Rörelseresultat13,215,022,631,3
Resultat efter finansiella poster13,315,223,332,6
Resultat efter skatt10,211,817,925,4
Rörelsemarginal (%)2,22,61,21,8
Soliditet (%) 35,933,635,933,6
Eget kapital per aktie (SEK)38,6139,0638,6139,06
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)1,962,263,444,89
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)1,952,243,444,87
Aktier vid periodens utgång
(tusental)
 

5 201
 

5 201
 

5 201
 

5 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) 

5 268
 

5 273
 

5 268
 

5 273


Bilaga