Stockholm 09:05
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-14 08:37:03

PROMORE PHARMA: LICENSAVTAL I USA FÖR DPK-060STOCKHOLM (Direkt) Promore Pharma har tecknat ett utlicensieringsavtal med New York-baserade Transdermal Therapeutic Technologies (TTT) avseende bolagets antimikrobiella peptid DPK-060 för utveckling av nya anti-infektiva produkter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Promore Pharma har rätt till tvåsiffrig royalty från TTT på all produktförsäljning eller transaktioner gjorda med DPK-060.