Stockholm 17:01
-0,86% Idag
+3,55% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-03 08:47:08

DOXA: GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 32,1 MLN KR



STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen för First North-listade dentalföretaget Doxa har beslutat att genomföra en nyemission om som mest 32,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet behöver godkännas av en extrastämma den 2 november, inför avstämning för deltagande den 10 november med teckning 14-28 november. Teckningskursen är 1,0 kronor per aktie. Befintliga aktieägare har företrädesrätt. En befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie. Befintliga ägare med 23,4 procent av aktierna har förbundit sig att teckna sin andel. Aktieägare som inte deltar får sin ägarandel utspädd med 50 procent vid full teckning, men kan sälja sina teckningsrätter.

Aktien handelsstoppades på måndagen efter en nedgång på 14 procent. Styrelsen gick då ut med en nyemission kan behövas innan ett eventuellt private label-avtal kan slutföras.

"Förhandlingarna har dragit ut på tiden samtidigt som Doxa har behov att stärka sin finansiella ställning samt återbetala kortfristiga lån, varför styrelsen valt att lägga fram förslaget om en Emission", skriver bolaget.

"Emissionen stärker Doxas ställning som en långsiktig och trovärdig partner och leverantör till industriella aktörer, vilket är av betydelse både i pågående och kommande affärsdiskussioner", heter det.

Doxa utvecklar också en ny produkt "betydande marknadspotential" som ska lanseras 2019.

I slutet av augusti uppgav Doxa att bolagets likvida medel beräknades täcka rörelsekapitalbehovet till och med mitten av september.

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Lindahl är legal rådgivare i emissionen.