Stockholm 11:07
0,00% Idag
+28,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-06-21 14:46:45

PM DETTA HÄNDER TISDAG 22 JUNI



RAPPORTER

FIRST NORTH DANMARK

- Dataproces



STÄMMOR

- Arctic Paper, Beyond Frames, Comintelli, DDM, Dividend Sweden (extra), Frill, Inhalation Sciences (extra), Jumpgate, Oboya Horticulture (ändrat datum från 20 maj), Ossdsign, Skistar (extra)



EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Doxa: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 6 juli)


EXKLUSIVE UTDELNING

- Cibus (0:08 EUR månadsvis)



MAKROSTATISTIK

- SCB: arbetslöshet maj kl 9.30

- USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55


CENTRALBANKER

- RB: resultat omvänd repa kl 10.15


MAKRO ÖVRIGT

- ESV: budgetprognos kl 10.00

- Olja: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30