Stockholm 15:28
0,00% Idag
+27,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-11-18 08:33:09

ELECTRA: ÖKAD OMSÄTTNING, FÖRBÄTTRAT RESULTAT 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Electragruppen, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, rapporterar en nettoomsättning på 484 miljoner kronor (450) för det tredje kvartalet 2020.

Rörelseresultatet uppgick till 8,9 miljoner kronor (6,3).

Resultat efter skatt blev 7,3 miljoner kronor (4,6) motsvarande ett resultat per aktie om 1:40 kronor (0:88).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71,9 miljoner kronor (38,1).