Stockholm 17:30
+1,22% Idag
+18,79% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-05 10:15:00

Nolatos koncernledning ökar innehavet av aktier i bolaget

Nolatos koncernledning har tillsammans, via serie 1 av de teckningsoptioner som beslutades på årsstämman 2016, förvärvat 76.000 aktier i bolaget. Samtidigt har de tillsammans avyttrat 66.000 aktier i bolaget för att finansiera nämnda förvärv samt hantera skatteeffekter.


Efter ovanstående transaktioner innehar koncernledningen (inkl. familj och bolag) ett totalt innehav om cirka 48.000 aktier i bolaget samt 266.000 teckningsoptioner motsvarande samma antal aktier vid fullt nyttjande. Motsvarande innehav innan transaktionerna var cirka 38.000 aktier och 342.000 teckningsoptioner.

------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials. www.nolato.se
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF