Stockholm 11:51
-0,67% Idag
-4,83% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-09 07:24:04

MEDCAP: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 11 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Medcap, som är ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik, redovisar ett resultat efter skatt på 11 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (7,4).

Koncernens ebitda blev 22,3 miljoner kronor (15,1) och rörelsemarginalen var 12 procent (11).

Nettoomsättningen uppgick till 183 miljoner kronor (140).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,5 miljoner kronor (20,4).

Vd Karl Tobieson skriver i en kommentar att årets positiva inledning bekräftade en positiv trend bestående av en ökning av ebitda över senaste tolv månaderna.

"Trenden konfirmerar att koncernen som helhet är på rätt väg, även om det återstår mycket potential att realisera i flera delar av verksamheten", skriver vd.

Den starka resultat- och försäljningsutvecklingen inom affärsområde Medicinteknik fortsatte under början av 2018, skriver Karl Tobieson vidare.

Utvecklingen drevs framförallt av dotterbolaget Abilia som uppvisade en stark försäljningstillväxt på de nordiska marknaderna i kombination med en gynnsam produktmix som stärker bruttomarginalen.

Han skriver vidare att affärsområdet Specialistläkemedel uppvisade en stark tillväxt jämfört med första kvartalet i fjol.

Lönsamhetsutvecklingen är positiv men det finns fortsatt mycket att göra för att ytterligare förbättra resultatet, uppger vd:n.

"Totalt sett var resultatutvecklingen för affärsområde Specialistläkemedel under det första kvartalet däremot sämre än förväntat. Det förklaras till stor del av att produktmixen i den externa CDMO affären var ogynnsam under kvartalet, vilket håller tillbaka resultatet för segmentet", skriver Karl Tobieson.