Stockholm 09:49
-0,46% Idag
+18,08% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-08 16:24:45

RÄNTOR/VALUTOR: STARKARE KRONA EFTER RIKSBANKSUTFRÅGNINGSTOCKHOLM (Direkt) Kronan stärktes, börser backade från initiala uppgångar och dollarn stärktes på torsdagen.

Riksbankschefen Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén deltog på förmiddagen i en utfrågning i riksdagens finansutskott.

Stefan Ingves sade att efterfrågeläget nu är så bra att inflationen bör ligga runt Riksbankens mål på 2 procent de kommande åren. Om inflationsutsikterna står sig är det snart lämpligt att börja höja räntan i långsam takt.

Han sade att Riksbanken kommer att få vara vaksamma på inflationstrycket, med ett gott efterfrågeläge under lång tid, och samtidigt hålla ett öga på vad som händer med kronansväxelkurs den dagen Riksbanken börjar höja.

Stefan Ingves tillade också att det kvarstår ett antal utmaningar i svensk ekonomi: inflationstrycket har varit lågt länge, trots högkonjunktur är det svårt för vissa att får fäste på arbetsmarknaden, det är svårt att få bostad där jobben finns och hushållens skuldsättning är ett problem.

Kronan handlades vid svensk stängning omkring 7 öre starkare vid 10:26 mot euron och 4 öre starkare till 8:97 mot dollarn.

EU-kommissionen kom med nya prognoser på torsdagen För Sverige spås BNP öka med till 2,4 procent i år och 1,8 procent 2019 och 2020.

BNP-prognosen för euroområdet och hela EU reviderades tillväxten för 2019 ned med 0,1 procentenhet.

"Den europeiska ekonomin håller i bra, med en gradvis nedgång för tillväxten", sade ekonomikommissionär Pierre Moscovici i en kommentar.

För svensk del väntas bland annat minskat bostadsbyggande dämpa tillväxten.

Kommissionen spår också att Italiens budgetunderskott kommer bryta mot stabilitetspaktens 3-procentsgräns för budgetunderskott 2020.

Underskottet hamnar på 3,1 procent, enligt EU-kommissionens höstprognos, som presenterades på torsdagen.

Redan nästa år hamnar underskottet nära gränsen, på 2,9 procent, enligt prognosen.

Den italienska regeringens egen budgetplan för 2019 siktar på 2,4 procent nästa år och 2,1 procent för 2020.

Den stora skillnaden är att kommissionen och Italien gör olika antaganden för landets tillväxt.

Medan den italienska regeringen räknar med en tillväxt på 1,5 procent 2019 och 1,6 procent 2020 spår kommissionen 1,2 respektive 1,3 procent på torsdagen.

Italiens finansminister Giovanni Tria sade att siffrorna kommer ur en "otillräcklig och partisk analys" och tillade att EU har ignorerat förtydliganden från Italien.

Italienska räntor steg på torsdagen med tioåringen upp omkring 7 punkter till 3,40 procent.

Det amerikanska valresultatet tog fortsatt plats på torsdagen, men marknadens fokus skiftade åt Federal Reserves räntebesked på torsdagskvällen.

Den breda börsuppgången i Europa som följde uppgångar i USA på onsdagen kom av sig och vid den svenska räntemarknadens stängning på torsdagen var det mer blandat.

Den amerikanska tioåringen steg netto 2 punkter till 3,21 procent på tisdagen efter att ha handlats kring 3,23 procent under stora delar av förmiddagen.

Fed väntas lämna räntan oförändrad på torsdagskvällen och i stort behålla samma budskap som de haft i sina senaste pressmeddelanden.

Dörren väntas alltså lämnas öppen för en räntehöjning i december, då med nya prognoser och pressträff. Det är också vad marknaden prisat in till över 80 procents sannolikhet enligt CME:s Fed watch tool.

"Dollarn kommer troligen att gynnas då vi fortsatt förväntar oss att Fed ska behålla sin hökaktiga hållning. Den amerikanska ekonomin behöver högre räntor då lönetrycket byggs upp och det finns en risk för en överhettning i ekonomin", sade Sim Moh Siong på Bank of Singapore till Reuters.