Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-01 07:33:55

FASTATOR: FÖRVÄRV INKLUSIVE MED OFFENTLIGA HUS FÖR 1,3 MDR KRSTOCKHOLM (Direkt) Fastator och dess största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden har i ett antal separata transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,3 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter i fem kommuner i Mälardalen, Dalarna och Småland med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,1 miljarder kronor. Samtliga sex fastigheter är samhällsfastigheter med huvudsakligen kommuner eller regioner som hyresgäster. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 61.000 kvadratmeter och totala hyresintäkter om cirka 74 miljoner kronor.

Fastator förvärvar sex fastigheter i Storstockholm med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 0,2 miljarder kronor. Fastigheterna utgörs av en kombination av kassaflödes- och utvecklingsfastigheter. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 76.000 kvadratmeter och totala hyresintäkter om cirka 21 miljoner kronor.

Merparten av förvärven avses tillträdas under det fjärde kvartalet 2019. Förvärven avses finansieras med eget kapital och banklån.