Stockholm 14:21
-0,43% Today
+1,06% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-28 12:36:18

Irisity tidigarelägger tredje kvartalets rapport samt redovisar kommande tillväxtstrategi

Irisity AB (publ) avser att i samband med rapportering av tredje kvartalet den 18 oktober 2017, presentera bolagets nya strategi och övergripande tillväxtplan.


Irisity kommer att presentera strategi, affärsmodell och planer för fortsatt expansion i samband med det tidigarelagda offentliggörandet av rapporten för det tredje kvartalet den 18 oktober 2017 (tidigare kommunicerat datum var den 9 november).

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com


Marcus Bäcklund

CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 


Irisity AB (publ) utvecklar och levererar intelligent bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är optimerade för att detektera mänsklig aktivitet. Vi arbetar med självlärande system och artificiell intelligens ursprungligen baserad på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Irisity bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand samt att skapa trygghet i allt från skolor till nattillsyn i hemmet. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on September 28, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 80 00 · www.penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF