Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-02-05 08:37:46

COMBIGENE: FÖRESLÅR DELA UT DOTTERBOLAG COMBIGENE VETSTOCKHOLM (Direkt) Combigenes styrelse kommer att föreslå att årsstämman 2016 beslutar om att det helägda dotterbolaget Combigene Vet ska delas ut till aktieägarna.

Combigene Vet hanterar eventuella veterinärmedicinska tillämpningar av Combigenes genterapeutiska behandlingsmetod mot epilepsi. Bolaget sponsrar för närvarande en grupp danska forskare och veterinärer som studerar effekten av behandlingsmetoden på hundar med epilepsi.

"Även om humantillämpningen och veterinärtillämpningen av CombiGenes behandlingsmetod bygger på samma forskning och samma teknologi så kommer både produktutveckling och kommersialisering av projekten att ta olika banor. Det är viktigt att ge respektive tillämpning bästa förutsättningar att utvecklas självständigt", skriver styrelsen i ett pressmeddelande.

Styrelsen anser att en renodling genom den uppdelning som föreslagen utdelning medför ökar förutsättningarna för respektive ledning och styrelse att bättre utveckla och tillvarata sina respektive operationella och strategiska möjligheter. Styrelsens målsättning med Combigene Vet är att bolaget ska upptas till handel på en etablerad marknadsplats för mindre och växande bolag.