Stockholm 17:30
-0,86% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-07-15 13:17:42

ENVIROLOGIC: RIKTAD NYEMISSION, TILLFÖRS CA 1 MLN KR


STOCKHOLM (Direkt) Envirologic har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, genomfört en riktad nyemission med kontant betalning till en grupp externa investerare bestående av Elvil, Jimmie Landerman och Christer Jönsson.
Teckningen ägde rum 10 juli och totalt har 400.000 B-aktier emitterats till emissionskursen 2:60 kronor per aktie. Envirologic tillförs därmed 1,04 miljoner kronor, före emissionskostnader om cirka 40.000 kronor.
Utspädningen uppgår till 8,0 procent av kapitalet och 4,7 procent av rösterna.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att med kort varsel stärka Envirologics likviditet och finansiella ställning.
"Efter en tuff vår med en svår marknad och ett sammanhängande kostnadsbesparingsprogram med personalnedskärningar, samt ovanpå det att Envirologic saknade beslutsför styrelse under nästan två månader, behöver bolaget arbetsro", heter det.