Stockholm 17:30
0,00% Idag
+6,46% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-08-21 15:15:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ)

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) hölls idag den 21 augusti 2020. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19.


Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Stefan Gattberg till ny styrelseledamot. Styrelsen i Consilium AB (publ) består därefter av Erik Lindborg (Ordf.), Carl Adam Rosenblad, Sten Ankarcrona, Thomasine Rosenblad och Stefan Gattberg.

Information om den nyvalda ledamoten finns på Consiliums hemsida: ab.consilium.se.

   
Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@consilium.se
Tel: +46-8 563 053 09
ab.consilium.se

   
Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 klockan 15:15 CET.

   
Consilium utvecklar, tillverkar och marknads­för säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högriskmiljöer. Consiliums tjänster och produkter skyddar liv, miljö och materiella värden inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga säkerhetsvärden. Visionen är att kunden ska välja Consilium "When Safety Matters".
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF