Stockholm 17:30
-3,17% Idag
-5,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-22 08:14:38

MAXKOMPETENS: HÖJER FINANSIELLT MÅLSTOCKHOLM (Direkt) Maxkompetens siktar på att nå en ebitda-marginal på 13 procent om 24 månader. Denna nivå är över bolagets finansiella mål om en ebitda-marginal på 8 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Maxkompetens belastas av integrationskostnader av förvärvade bolag men framförallt kostnader för systemutvecklingen av den digitala plattformen Work and Passion som utgör verksamheten för det nya affärsområdet HR-Tech.

Renodlat från dessa kostnader är Maxkompetens nu på en nivå där bolaget kan nå sitt marginalmål om 8 procent.

"Med hjälp av vårt nya affärsområde inom HR-Tech siktar vi på att nå ett rörelseresultat (EBITDA) på 13% om 24 månader. Satsningen aktiveras inte i balansräkningen och kommer därmed belasta koncernens resultat de närmaste 12 månaderna. Vi beräknar att kunna självfinansiera investeringen genom övrig egen verksamhet", skriver bolaget.

Den digitala satsningen Work and Passion är Maxkompetens nyaste affärsområde och är helt inriktat på HR-Tech. Work and Passion är koncernens största satsning och bedöms också bli koncernens största affärsområde inom tre år. Lanseringen av affärsområdet kommer att ske under april i år.

"Investeringen i HR-Tech kommer att belasta resultatet framöver samtidigt finns det inget som tyder på att både vår tillväxtresa och våra marginaler i grundverksamheten inte fortsätter att öka", skriver Maxkompetens.