Stockholm 17:30
0,00% Idag
+20,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-11-18 08:52:55

LIVIHOP: HEMTJÄNSTEN TILLBAKA PÅ NIVÅER FÖRE CORONA - VDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade assistansbolaget Livihop omsättning minskade med 4,4 procent till 137,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (143,6).

"Hemtjänsten har mot slutet av kvartalet återgått till samma nivå av levererade timmar som tiden före covid-19. Den rädsla som under pandemins begynnelse till stor del präglade hemtjänstverksamheten har nästan försvunnit helt", skriver vd Nils Stiernstedt i rapporten.

Ebitda-resultatet landade på 4,2 miljoner kronor (4,1).

På sikt räknar vd:n med att marginalerna kommer att öka genom högre effektivitet inom personlig assistans samt utökning av affärsområde boenden som generellt präglas av högre bruttomarginaler.

"Ytterligare bidragande faktorer till marginalförstärkning är den föreslagna höjningen av schablonbeloppet 2021. Höjningen om drygt 10 kronor per utförd assistanstimme kommer till stor del tillföras resultatet", skriver Nils Stiernstedt.