Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-25 15:30:00

Paxman AB (publ): PAXMAN och Huddersfields universitet investerar 12 MSEK under 5 år i världens första forsknings- och utvecklingscenter inom skalpkylning

PAXMAN och Huddersfields universitet har tecknat ett femårigt forsknings- och samarbetsavtal gällande PAXMAN Scalp Cooling Research Centre, en ny multidisciplinär forsknings- och utvecklings-grupp vid Huddersfields universitet. Centrets fokus blir biologisk hårsäcksforskning samt utveckling av innovativa skalpkylningsrelaterade behandlingar och individuella 3D-utskrivna kylmössor.


Investeringen om 12 MSEK (1 miljon GBP) i likvida medel, personal och andra resurser under de första fem åren finansieras gemensamt av PAXMAN och Huddersfields universitet. PAXMANs investering under det första året täcks av ett delvis EU-finansierat anslag om 1,2 MSEK, och under de följande fyra åren ingår den som en del av bolagets existerande forsknings- och utvecklingsbudget.

Initialt kommer centret att fokusera på tre nyckelprojekt:
- Biologisk forskning baserad på de mest kliniskt relevanta in vitro-modellerna: odlade hårsäckar.
- Utveckling av en topiskt applicerad produkt med potential att väsentligen förstärka effekten av skalpkylning. Produktens förstärkande effekt har redan bevisats i initiala in vitro-tester.
- Utveckling av ett unikt, miljövänligt ekosystem för 3D-utskrivna individuella kylmössor redo för massproduktion.

- Lanseringen av PAXMAN Scalp Cooling Research Centre är en historisk händelse inom skalpkylningssektorn som kommer att ta våra existerande forsknings- och utvecklingsprojekt till en helt ny nivå. PAXMAN blir nu världens enda leverantör av skalpkylning för att motverka håravfall med en solid grund inom biologisk forskning. Vi tar även ett viktigt steg mot att uppnå vår långsiktiga "Zero Hair Loss"-vision, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

- Huddersfields universitet och PAXMAN lägger nu grunden för en ny era inom skalpkylning och hårsäcksforskning, vilket är ett både inspirerande och viktigt multidisciplinärt forskningsfält. Målsättningen med PAXMAN Scalp Cooling Centre är att bli en global ledare inom sitt område, och därmed flytta fram gränserna för människans kunskap kombinerat med utveckling av banbrytande produkter, säger professorerna Ginger och Mike Kagioglou vid Huddersfields universitet. 

Anslaget om 1,2 MSEK till PAXMAN utgörs av ett supportprogram från Access Innovation som erbjuds till innovationsbolag i Leeds City-området. Det levereras av Leeds City Region Enterprise Partnership och West Yorkshire Combined Authority med delfinansiering av den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020.

Om Huddersfields universitet
Huddersfields universitet erhåller ett allt större erkännande för sitt inspirerande, innovativa arbete med högre utbildningar av hög internationell kvalitet. Universitet har tilldelats tidskriften Times Higher Education magazines utmärkelser Årets universitet, Årets entreprenöriella universitetsamt Enastående ledarskap och bolagsstyrningoch har även mottagit en Queen's Awards for Enterprise.Det är ett av fåtalet brittiska universitet som nyligen erhöll "Guld"-standard enligt den brittiska regeringens nya riktlinjer för utmärkt lärande. Universitets forskningsverksamhet uppmärksammas löpande för sina internationellt erkända forskningscenter, strategiska branschrelationer samt universitets ambition att tillhandahålla toppmoderna och välutrustade forskningslokaler.


För ytterligare information, kontakta

PAXMAN
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Huddersfields universitet
John Ramsdin, Public Relations manager
Tel: +44 1484 472693
E-post: john.ramsdin@hud.ac.uk

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 15.30 den 25 februari 2019. 


Om PAXMAN

PAXMAN's Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat över 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.sesamt 08-528 003 99.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF