Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-07-16 08:51:01

NOTE: ORDERLÄGE, KUNDAKTIVITET PÅ FORTSATT HÖG NIVÅ - VDSTOCKHOLM (Direkt) Kontraktstillverkaren Notes orderstock vid halvårsskiftet var drygt 30 procent högre än i fjol, vilket enligt bolaget ger stöd åt en positiv utveckling.

"Orderläget och aktiviteten i pågående kunddialoger är fortsatt på en hög nivå och möjligheterna att behålla vårt nuvarande positiva momentum bedömer jag som goda", skriver vd Per Ovrén i rapporten för det andra kvartalet.

Orderstocken utgörs av en kombination av fasta order och kundprognoser.

Försäljningen under andra kvartalet ökade med 14 procent till 351 (308) miljoner kronor.

"Vi noterade tillväxt på alla hemmamarknader, särskilt i Sverige. Glädjande är också att vi återigen ser en ökande kundaktivitet i Kina och Estland", uppger Per Ovrén.

Ökad försäljning i kombination med fortsatt god kostnadsutveckling bidrog till att bruttoresultatet ökade till 44,8 (36,5) miljoner kronor, vilket innebar att bruttomarginalen steg till 12,8 procent (11,8).

Vidare uppger Per Ovrén att Note jobbar metodiskt utifrån sin långsiktiga strategiska plan som bland annat siktar på en tillväxt om minst 10 procent per år.

"Mot denna bakgrund har vi under de senaste kvartalen investerat i såväl nya effektiva maskiner som i personalen. Organisationen har förstärkts med ytterligare nyckelpersoner inom ett flertal områden, bland annat på försäljningssidan", skriver han i rapporten.