Stockholm 17:17
0,00% Idag
+30,89% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-31 09:16:50

QUARTIERS PROPERTIES: RÖRELSERESULTAT 0,2 MLN KR 1H 2019 (8,1)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Quartiers Properties, som utvecklar och förädlar fastigheter på spanska solkusten, redovisar ett rörelseresultat om 0,2 miljoner kronor för det första halvåret 2019 (8,1). Exklusive värdeförändringar var det en förbättring från -10,7 miljoner kronor från samma period under 2018.

Nettoomsättningen ökade till 56,4 miljoner kronor under halvåret (3,2), där försäljning av färdigställda projekt om 49,2 miljoner kronor var den stora förklaringen till ökningen.

För det gångna halvåret redovisas inga värdeförändringar på fastigheter, mot 18,9 miljoner kronor under det första halvåret 2018. Bolaget anger att inga värdeförändringar har skett eftersom bolagets förvaltningsfastigheter "har omklassificerats till rörelsefastigheter" då bolaget tagit över driften som operatör av lägenhetshotell.

Bolaget planerar för en invigning av hotellet och restaurangen Boho Club i Marbella under årets andra halvår.

Nettoresultatet var -3,8 miljoner kronor under årets första halvår (+1,7). Med stöd av omräkningsdifferenser var resultatet per aktie +0:17 kronor under perioden (+0:39).

Bolaget anger ett fastighetsvärde om 722 miljoner kronor per halvårsskiftet samt eget kapital per aktie om 9:88 kronor. Substansvärdet per aktie anges till 7:56 kronor.