Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-04-16 11:29:21

NFO Drives: NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 2020-01-01 - 2020-03-31

Kvartal 1 i korthet
  • Faktureringen för perioden uppgick till 7,8MSEK (6,8MSEK), en förbättring med 1MSEK
  • Resultat före avskrivning under perioden uppgick till 0,7MSEK (0,6MSEK), en förbättring med 0,1MSEK.
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,25MSEK (0,08MSEK) en förbättring med 0,17MSEK
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 0,20MSEK (0,06MSEK) en förbättring med 0,14MSEK

Se bifogad PDF.


Johan BraunVD0454-370 29info@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF