Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-07-03 13:33:27

FASTPARTNER: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 242 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartner hyresintäkterna uppgick till 445 miljoner kronor det andra kvartalet 2020 (448).

Driftöverskottet uppgick till 333 miljoner kronor (306) och förvaltningsresultatet blev 242 miljoner kronor (221).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -175 miljoner kronor i kvartalet (+62,4).

Efter skatt blev resultatet 50,3 miljoner kronor (318).