Stockholm 17:30
-3,70% Idag
-2,83% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-07 09:04:01

FASTIGHETER: NORDEA GJORT MÅNGA FÖRÄNDRINGAR, BALDER HÖJSSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordea Markets har gjort ett antal rekommendations- och riktkursförändringar i fastighetssektorn.

* Balder höjs till köp (behåll) med riktkursen 415 kronor (Nordea har ingen riktkurs när rekommendationen är behåll)

* Wallenstam höjs till behåll (sälj).

* Castellum sänks till sälj (behåll) med riktkurs 192 kronor.

* Atrium Ljungberg sänks till behåll (köp).

* Kungsledens riktkurs höjs till 103 kronor (101), rekommendationen köp upprepas.

* Sagax riktkurs höjs till 92 kronor (81), rekommendationen sälj upprepas.

* Wihlborgs riktkurs höjs till 136 kronor (118), rekommendationen sälj upprepas.

* Hemfosas riktkurs höjs till 90 kronor (83), rekommendationen sälj upprepas.

* För Hufvudstaden och SBB upprepas rekommendationen behåll.