Stockholm 09:19
-0,02% Idag
+3,52% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-22 09:43:12

SEAFIRE: POSITIVT RESULTAT 2 KV OCH OMSÄTTNINGSÖKNINGSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Företagsgruppen Seafires totala omsättning ökade med 950 procent till 58,6 miljoner kronor under det andra kvartalet, jämfört med samma kvartal i fjol.

"Ökningen var driven av förvärv. Tillväxten exklusive förvärven var 0 procent mot 2018", skriver dock bolaget.

Ebitda-resultatet landade på 6,1 miljoner kronor (-1,4). Resultatet per aktie blev 0:13 kronor, att jämföra med -0:38 kronor samma period föregående år.