Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-08-10 06:41:30

MEDCAP: KRAFTIGT ÖKAD OMSÄTTNING OCH EBITDA 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Life science-investeringsbolaget Medcap ökade såväl omsättning som ebitda-resultat under det andra kvartalet.

"Under andra kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen för koncernen, primärt drivet av en fortsatt stark utveckling inom Medicinteknik". /…/ Utvecklingen drevs framförallt av dotterbolaget Abilia som uppvisade en fortsatt stark försäljningstillväxt på de nordiska marknaderna i kombination med en gynnsam produktmix som stärkte bruttomarginalen", kommenterar vd Karl Tobieson i delårsrapporten.

Medcaps ebitda-resultat uppgick till 18,5 miljoner kronor under april till juni, en ökning med 49 procent jämfört med de 12,4 miljoner som rapporterades för samma period i fjol.

Nettosomsättningen steg till 173 miljoner (145), medan resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet minskade till 4,8 miljoner kronor (7,2).

"Sammantaget är resultatet för koncernen under andra kvartalet glädjande, men det återstår fortsatt mycket potential att hämta hem i de satsningar som gjorts under föregående räkenskapsår", avsluter Karl Tobieson vd-ordet.