Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-05 18:08:34

VOSTOK EF: HAR HELT LÄMNAT TINKOFF BANKSTOCKHOLM (Direkt) Vostok Emerging Finance har sålt sina sista aktier i ryska Tinkoff Bank, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Vostok ägde som mest motsvarande 3,6 procent av aktierna i banken, men har gradvis minskat sin position från och med 2017. Under 2018 accelererade försäljningstakten.

Exiten beskrivs som en "stor milstolpe" i bolagets historia.

Vostok EF investerade ursprungligen 19 miljoner dollar i Tinkoff Bank i mitten av 2015. Intäkterna från aktieförsäljning och utdelningar uppgick till totalt 116,8 miljoner dollar, vilket innebär en genomsnittlig årlig avkastning om 65 procent på investerat kapital.