Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-24 08:02:52

BIOARCTIC: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -8,3 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Bioarctic redovisar ett resultat efter skatt på -8,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (25,9). Resultatet per aktie uppgick till -0:09 kronor (0:29).

Nettoomsättningen uppgick till 20,6 miljoner kronor (94). Rörelseresultatet blev -10,5 miljoner kronor (33,1.