Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-24 12:15:28

FAST PARTNER: NETTOUTHYRBNING 8 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fast Partner upplever en lugnare hyresmarknad men gläder sig åt en nettouthyrning om 8 miljoner kronor under det tredje kvartalet och ser fram emot en stabil hyresmarknad i Stockholm.

Det skriver vd Sven-Olof Johansson i delårsrapporten.

"Transaktionsmarknaden är fortsatt stark med ytterligare en viss yieldkompression, framförallt i segmentet direkt utanför CBD (Central Business District) i Stockholm", skriver han.

Under niomånadersperioden januari-september 2019 uppgick det rullande årliga förvaltningsresultatet till cirka 875 miljoner kronor (760) och det är Fast Partners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 miljoner kronor.