Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-22 09:14:11

POLYPLANK: 2018 "KATASTROFÅR", OMSÄTTNING OCH RESULTAT SJÖNKSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Polyplank beskriver 2018 som ett katastrofår i sin bokslutskommuniké som släpptes på fredagsmorgonen.

"Våren lät vänta på sig flera månader utöver vanligt och det stundande valet lamslog vår största kundgrupp; kommunala bostadsbolag. På grund av valet stoppades investeringar och vi uppskattar att vi tappade cirka 8-9 miljoner kronor i försäljning till Kommunala bostadsbolag. När sen också en stor order som vi fick klartecken på strax innan semestern annullerades i augusti kändes det tungt. Vi var inte förberedda för detta och hade en för 'stor kostym' till den lägre försäljningen. 2018 blev därmed ett katastrofår för oss", skriver vd Cay Strandén i rapporten.

Polyplank startade ett åtgärdspaket under andra och tredje kvartalet, med effekt från och med 1 september där den årliga besparingen är 5,8 miljoner kronor. Bland annat innebär det breddning av kundsegmenten för att inte vara så beroende av kommunala fastighetsbolag. Omorganiseringen har bl.a. lett till att bolaget nu har en tre gånger så stor offertstock som motsvarande period, skriver Cay Strandén.

Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen för kvarvarande verksamhet till 4,8 miljoner kronor (11,6).

Resultatet efter avskrivningar för kvarvarande verksamhet uppgick till -3,7 miljoner kronor (-2,7). Nedskrivning av immateriella tillgångar har under perioden gjorts med 0,3 miljoner kronor samt nedskrivning av lager med 0,5 miljoner.

Resultatet efter finansnetto och skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -4,5 miljoner kronor (-2,9).

Varulagret uppgick per den 31 december 2018 till 7,7 miljoner kronor (5,7).

För helåret sjönk omsättningen för kvarvarande verksamhet till 23,9 miljoner kronor (36,3) och resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -10,1 miljoner kronor (-4,0).

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.