Stockholm 16:50
-0,33% Idag
+12,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-15 15:37:35

BOTNIA EXPLORATION: BERGMÄSTAREN NEKAR FÖRLÄNGNING GRANSELLIDENSTOCKHOLM (Direkt) Botnia Explorations ansökan om förlängning av undersökningstillståndet Granselliden nr 3 med fem år har avslagits av bergmästaren. Botnia Exploration kommer att överklaga detta beslut.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bergsstatens bedömning är att Botnia Exploration inte har visat på att betydande undersökningsarbete har utförts inom tillståndet. Samtidigt är det bergmästarens mening att Botnia Exploration inte har framfört någon omständighet som gör det sannolikt att fortsatta undersökningar kommer att leda till att bearbetningskoncession kan meddelas. Då undersökningstillståndet har varit gällande i tio år skärps kraven för att få förlänga med sammanlagt högst fem år. Botnia Exploration anser att dessa krav är uppfyllda och kommer därför att överklaga bergmästarens beslut hos Förvaltningsrätten i Luleå.

"Skulle Botnia Exploration trots allt nekas fortsatt undersökningstillstånd för Granselliden nr 3 påverkar detta Botnias fortsatta verksamhet bara till viss del. Vår prioriterade verksamhet med miljötillståndsansökan för Fäbodtjärn och Vargbäcken påverkas inte av detta utan fortsätter som vanligt", skriver bolaget.