Stockholm 13:17
0,00% Idag
-1,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-01 07:14:13

SOLTECH: ASRE FÅR ORDER, SPÅS GE INTÄKTER 8,2 MLN KR/ÅR I 20 ÅRSTOCKHOLM (Direkt) Soltech Energys samägda bolag i Kina, Asre, har tecknat en order med Jiangsu Junrun Textile Technology gällande installation av en solenergianläggning på 9 megawatt (MW). Det beräknas ge årliga intäkter på cirka 8,18 miljoner kronor och under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 164 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 9.731.888 kilowattimmar. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av Asre, uppgår till 56,5 miljoner kronor och byggstart planeras till det tredje kvartalet i år.

"Precis som i fallet med de tre senaste affärerna erhåller Asre inga subventioner på levererad elektricitet för denna order, men når god lönsamhet i alla fall", skriver Soltech.

Denna affär ingår i det exklusiva femåriga samarbetsavtalet som Asre tecknade med Jiangsu Siyang Administrative Committee of Economic Development Zone i Jiangsu Provinsen den 27 mars 2019, om byggnation av 500 megawatt (MW) solenergikapacitet (100 MW om året i fem år).