Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-09-29 12:01:27

SMART ENERGY: STARTAR BRÄNSLETRADING, KÖPER CA 50% AV PALLAS


STOCKHOLM (Direkt) Aktietorgets Smart Energy startar handel med bränslen genom viss importverksamhet och förvärvar därför en kontrollpost av sjölogistikbolaget Pallas Group, som handlas på First North.
Kontrollposten är på drygt 50 procent av rösterna i Pallas Group, som därmed kommer att räknas som dotterbolag till Smart Energy. Köpeskillingen är 6 miljoner kronor, varav 3 miljoner kontant och 3 miljoner mot revers som löper utan ränta.
Affären är villkorad av att beslutet tas upp för godkännande på en extra bolagsstämma. Beslutet om förvärvet av kontrollposten i Pallas Group togs utan att Fredrik Johansson fick närvara under den mötespunkten, eftersom han är närståendeperson och äger bolaget som säljer kontrollposten till Smart Energy.
Förvärvet ger Smart goda möjligheter att öka täckningsbidraget i bolaget och även marginalen på bränslet, heter det.
Smart Energys prognos är att om fem år ha en bränsleförsäljning på 300.000 kubikmeter per år. För närvarande ligger bränsleförsäljningen på cirka 75.000 kubikmeter per år.