Stockholm 13:00
-3,82% Idag
+2,51% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-22 07:19:55

SOLTECH: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -9,1 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Solenergibolaget Soltech, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare på -9,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (3). Resultatet per aktie uppgick till -0:16 kronor (0:07).

Rörelseresultatet blev 11,5 miljoner kronor (0,1) och rörelsemarginalen var 12,5 procent (0).

Nettoomsättningen uppgick till 92,3 miljoner kronor (19,6). Försäljningstillväxten var 371 procent.