Stockholm 14:05
0,00% Idag
-4,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-06 07:33:36

MAHA ENERGY: NÖJDA MED INITIALA FLÖDESTEST ATTIC OCH TARTARUGASTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Maha Energy meddelar att utvecklingsbrunnen Attic (7-TIE-1D-BA) har sammankopplats med produktionsanläggningen vid Tie.

Både Agua Grande- och Sergi-zonerna har perforerats och samlas ihop i ett rör med storleken 2-3/8 tum (inch). Initiala friflödestester begränsas av storleken på röret och visar på en oljeproduktion om 1.591 fat per dag och en gasproduktion om 600 miljoner standardkubikfot per dag.

Brunnen är för närvarande stängd i väntan på ytterligare arbete vilket väntas starta denna vecka.

Det framgår av ett pressmeddelande där Maha ger en uppdatering av sina verksamheter.

I Tartaruga-fältet (107D) påbörjades brunntester den 4 maj. Brunnen flödar fritt för närvarande, utan pump, och när brunnen testats fullt ut kommer Maha att offentliggöra resultaten i ett pressmeddelande.

"Vi är mycket nöjda med initiala flödestestresultat vid båda brunnar hittills. 107D-brunnen har producerat över 782.000 fat hittills och är nästan 25 år gammal. Att brunnen flödar fritt igen är mycket uppmuntrande och vi ser fram emot att färdigställa brunntestet", kommenterar Jonas Lindvall, vd för Maha Energy, i pressmeddelandet.