Stockholm 17:30
-0,09% Idag
+12,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-04 07:45:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 48 000 kvm bostäder och samhällsfastigheter i Skåne

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") fortsätter växa inom social infrastruktur genom förvärv av ca 48 000 kvm hyresrätter och samhällsfastigheter. De 451 bostäderna ligger i attraktiva och centrala delar av Malmö-Limhamn, Staffanstorp, Höganäs och Helsingborg. I förvärvet ingår också 25 000 kvm fastigheter med potential för framtida byggrätter i Höganäs.


Hyresintäkterna uppgår till 73,9 mkr och driftnettot till 53,3 mkr.

"Vi har de senaste veckorna stärkt vår position i Nordens största städer och detta förvärv i Malmöregionen stärker vår position som Nordens ledande noterade aktör inom social infrastruktur," säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML