Stockholm 17:30
0,00% Idag
-31,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-10-13 11:16:00

FASTIGHETER: MOT NORMALITET FRÅN TRANSAKTIONSHYSTERI - NEWSECSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsmarknader kan liksom samhället i stort tänkas röra sig mot någon form av nytt normalt efter en hysterisk pandemiepisod. Runtom i Norden och Baltikum har tidigare volymrekord för fastighetstransaktioner redan uppnåtts eller passerats hittills under 2021.

Det skriver fastighetskonsulten Newsec i sin höstuppdatering runt regionens fastighetsmarknadsutsikter.

"Det är dock inte troligt att fastighetsmarknaderna håller sig riktigt så heta under 2022. Obligationsräntor kommer, om än långsamt, att stiga. De exceptionella stimulanserna som pandemilättnader medfört kommer gradvis att krympa. Därtill finns en oro bland myndigheter kring skuldnivåer", lyfter Newsec fram.

Alltjämt bedöms de underliggande finansiella krafterna som stött fastighetsmarknaden i stort ligga kvar med en hygglig ekonomisk tillväxt och avtagande arbetslöshet. Om än inflationen kan tänkas vara högre än före pandemin ses inflationsriskerna som begränsade.

"Norden kommer generellt att prestera bättre än Europa som helhet. Inflationen kommer att falla tillbaka efter en topp i år medan de låga räntorna består. Här är Norge den udda fågeln med en brantare återgång till normala räntor", skriver Newsec.

Därav kommer låga räntor fortsatt ändå att stödja fastighetsmarknaden även om motvinden ökar på ett globalt plan när efterfrågeskjutsen efter pandemin liksom ultralätta policyn falnar. Den största risken för fastighetsmarknaden vore en ihållande inflation som trycker upp inflationsförväntningar.

"Det skulle tvinga centralbanker att överge sin lätta policy vilket skulle stressa tillgångsmarknader", fortsätter Newsec som räknar med att centralbankers exitstrategier annars kommer att vara långsamma på oro att inte strama åt för tidigt.

Newsec ser risker för att inflationen genom löneökningar och högre inflationsförväntningar biter sig fast på hög nivå i USA men tror inte på sådana scenarion i euroområdet eller Norden. Därmed finns utsikter för fortsatt låga obligationsräntor och avkastningskrav på fastigheter.

"Det kommer fortsatt vara mycket pengar som jagar avkastning och letar efter investeringar. Investerare kommer att titta efter alternativ till aktiemarknader. Med endast en långsam ökning av obligationsräntor är det svårt att se en marknadsförorsakad fastighetskris framöver", anser Newsec.

Avseende transaktionsvolym noterar Newsec att svensk fastighetsmarknad förefaller nå över 300 miljarder kronor i år, mot tidigare rekordnivå om 218 miljarder kronor 2019. Det placerar Sverige som trea i Europa sett till transaktionsvolym efter Tyskland och Storbritannien men före Frankrike.

"Per capita är svensk fastighetsmarknad med stor distans den bästa i Europa och på global nivå är det bara stadsländer som Singapore och Hongkong som överträffar", skriver Newsec.

Transaktionsvolymerna har i Sverige varit starka i samtliga fastighetssegment och "även utan vissa stora M&A-transaktioner skulle utvecklingen ha varit på rekordnivå".

"Kontorssegmentet har återhämtat sig tydligt efter den botten som skönjdes under 2020", lyfts det fram.

Med 24 procent i transaktionsvolym hamnar kontor kort efter bostadsfastigheter som svarat för 26 procent.

"Kontorssegmentet är hack i häl för att återta sin tron", skriver Newsec som noterar att vissa stora kontorsfastighetsaffärer i år säkrat Göteborgs andraplats efter Stockholm och före Malmö sett till svensk transaktionsvolym.

Därtill har ökade investeringar i industri/logistik (18 procent av transaktionerna i Sverige) bidragit till den sammantaget rekordheta transaktionsmarknaden sett till volym.