Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+21,22% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-26 08:00:00

Corem Property Group: COREM UTVECKLAR PRO STOP BACKA

Corems koncept Pro Stop, handelsområden för yrkesbutiker inom byggsektorn, utvecklas vidare. Under 2018 har projektering och upphandling av Pro Stop Backa i Göteborg genomförts, och byggnation påbörjas nu under andra kvartalet 2019.


Hyresavtal finns tecknade med K-Rauta och Din Bil, samt sedan mars 2019 även med Elektroskandia. Entreprenadavtal har tecknats med Wästbygg AB avseende uppförandet av byggnader och markområden, till ett ordervärde om 337 mkr.

Fastigheten Backa 96:2 är belägen på Exportgatan, intill E6 och den kommande Marieholmsförbindelsen vilket ger ett mycket fördelaktigt kommunikationsläge i Göteborg. När området är färdigutbyggt beräknas det omfatta ca 22 500 kvm, med butikslokaler i varierande storlek.

Corem har under 2018 uppfört en liknande handelsplats i Borås, där Hornbach och Bevego öppnade sina butiker under 2018. Pro Stop Borås utvecklas under 2019 vidare med etapp 3, med Granngården som första hyresgäst.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se


Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF