Stockholm 17:30
-2,14% Idag
+0,69% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-21 11:22:28

INFREA: FÖRESLÅR EFTERUTDELNING PGA BST-AFFÄR 60 ÖRE/AKTIESTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Infreas styrelse har mot bakgrund av att försäljningen av BST Brandskyddsteamet nu avslutats beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att dela ut 60 öre/aktie i så kallad efterutdelning.

Den extra bolagstämman planeras att hållas under tredje kvartalet 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Infrea slutförde försäljningen av BST i dag, tisdag, i enlighet med pressmeddelandet den 12 april. Reavinsten uppgår till cirka 50 miljoner kronor och kommer att redovisas under andra kvartalet 2019, något som Infrea meddelade i sin delårsrapport för det första kvartalet 2019.

Infreas utdelningspolicy innebär att cirka 30 procent av koncernens resultat efter skatt som är hänförligt till moderbolagets aktieägare ska delas ut till Infreas aktieägare. Vid fastställande av utdelning ska hänsyn tas till framtida förvärvs-, investerings- och utvecklingsmöjligheter för koncernen tillsammans med en bedömning av finansiell ställning och andra för koncernen enligt styrelsens väsentliga faktorer.

Infrea som koncern bildades vid årsskiftet 2017/18 samt noterades vid Nasdaq First North 20 april 2018. Hittills har ingen utdelning lämnats.