Stockholm 10:10
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-28 16:06:54

CONCEJO: FORTSATT NEGATIV PANDEMIPÅVERKAN 1 KV (OMS)(Omsänd: justerar textformat)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Concejo, som tidigare hette Consilium, hade en nettoomsättning på 49,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (62,8).

I nettoomsättningen för jämförelsekvartalet ingår det avyttrade dotterbolaget Incendium med 10,7 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -28,1 miljoner kronor (-23,5). Rörelseresultat har belastats med kostnader i investeringsverksamheten om 2,9 miljoner kronor, vilket bland

annat avser förvärvskostnader för SBF Management.

Pandemin har fortsatt haft en negativ påverkan på omsättning och resultat, och påverkat koncernen på flera sätt. För de första har den försenat såväl de utvecklingsprojekt som den förändringsprocess som Consejo initierat i sina verksamheter. Vidare har verksamheten som en konsekvens av detta fått stilleståndskostnader och fördröjningar i entreprenaduppdrag som påverkat resultatet negativt", skriver Concejo i rapporten.