Stockholm 17:30
0,00% Idag
+20,70% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-14 14:14:02

FASTIGHETER: KONTORSSEGMENTET SÄRSKILT ATTRAKTIVT ENLIGT NORDEASTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordea anser att fastighetssektorns nuvarande värdering i förhållande till substansvärden är ett attraktivt tillfälle att investera, i kombination med bankens beräkningar att sektorn kommer att ha en 10-procentig tillväxt i substansvärden under 2021.

Det skriver banken i en analys av fastighetssektorn.

Kontorssegmentet lyfts fram som särskilt attraktivt, med en 10-procentig rabatt mot substansvärdet. Nordea skriver att värderingen är ett fynd mot bakgrund av de stabila eller stigande fastighetsvärdena på transaktionsmarknaden.

Atrium Ljungberg, Fabege och Kungsleden har enligt Nordea byggrätter för bostäder med betydande omvärderingspotential, och Kungsleden och Wihlborgs bedöms dessutom ha kraftigt undervärderade lagerlokalsportföljer.

Den låga substansvärdesvärderingen öppnar enligt banken för förvärv- och fusionsmöjligheter. Nordeas främsta val inom kontorssegmentet är Fabege, men banken har även köprekommendationer för Kungsleden och Wihlborgs. Annehem, Atrium och Castellum får rekommendationen behåll.

Nordeas favorit utanför kontorssegmentet är SBB, som bedöms ha en av sektorns starkaste tillväxtplattformar med fastighetsutveckling, renoveringar och transaktioner som källor till tillväxt.

Banken räknar med att SBB, Balder och Wihlborgs kommer att ha sektorns högsta substansvärdestillväxt under 2021 (22, 12 respektive 11 procent). Nordea tror även att dessa bolag kommer att leverera substansvärdestillväxt över sektorns snitt under många år framöver och rekommenderar därför köp för dessa aktier.

För Hufvudstaden är rekommendationen sälj, då bolagets substansvärdestillväxt 2021 bara väntas vara 3 procent och därmed svagast i sektorn. Osäkerhet råder enligt Nordea kring värdet på bolagets detaljhandelsportfölj, som utgör cirka 40 procent av uthyrningen, och det bedöms finnas en stor risk för framtida nedskrivningar. I rapporten för fjärde kvartalet gjorde bolaget en nedskrivning på 860 miljoner kronor på grund av lägre marknadshyror och Hufvudstaden nämnde då även att hyresförhandlingar inom detaljhandel hade lett till 6 procent lägre hyror.